Proiectele noastre

Asociația „Tineri pentru Tineri România” are o vastă experienţă în organizarea şi implicarea în proiecte de tip social. Menţionăm în continuare doar câteva dintre acţiunile desfăşurate de asociaţie de la înfiinţare până în prezent.

Organizarea şcolilor de vară adresate tinerilor este probabil proiectul permanent cu cea mai mare anvergură dintre toate acţiunile organizaţiei.
Timp de aproape 10 ani, Asociația „Tineri pentru Tineri România” a organizat anual, în perioada estivală, trei şcoli de vară, evenimente cu caracter cultural şi educativ, prin care a urmărit să le transmită participanţilor (tineri adolescenţi) principii de viaţă având la bază un set solid de valori morale şi spirituale. 
Printre valorile pe care s-a pus un accent deosebit în cadrul acestor evenimente se numără cinstea, omenia, toleranţa, oferirea de empatie şi sprijin pentru persoane aflate în situaţii dificile, aprecierea culturii şi a artelor frumoase şi, nu în ultimul rând, credinţa.
Şcolile de vară au avut, în medie, circa 80 – 100 de participanţi pe serie.

Voluntarii Asociației „Tineri pentru Tineri România” s-au implicat, in colaborare cu reprezentanţii Fundaţiei „Inimi deschise”, pentru a oferi o viaţă mai bună copiilor găzduiţi în centrele de plasament „Sfântul Nicolae” şi „Sfânta Ana” din Bucureşti. În cadrul acestor acţiuni, voluntarii asociaţiei au oferit consiliere emoţională şi motivaţională, dar şi ajutoare materiale pentru circa 25 de copii abandonaţi, aflaţi în sistemul de protecţie specială. Implicarea a fost una constantă, pe parcursul a trei ani.

În fiecare an, voluntarii Asociației „Tineri pentru Tineri România” au încercat să ofere ajutor categoriilor sociale defavorizate în perioada Sărbătorilor, o perioadă dificilă pentru cei aflaţi în dificultate, oferind ajutoare materiale şi pachete cadou copiilor din diferite centre de plasament, bătrânilor găzduiţi în centre de îngrijire pentru vârstnici sau pacienţilor din Institutul clinic „Fundeni”.

Asociaţia s-a implicat de asemenea, pe parcursul unui an de zile (în perioada 2008 – 2009), pentru susţinerea unor copii seropozitivi aflaţi în sistemul de protecţie socială, din comuna Singureni, Județul Giurgiu. Alături de Fundația Sfânta Maria, asociația le-a oferit acestora periodic, prin aportul voluntarilor săi (10 – 15 voluntari), sprijin emoţional, activităţi de tip recreativ şi ajutoare materiale.

Împreună şi cu sprijinul financiar al organizaţiei „Youth Bank Romania”, voluntarii Asociației „Tineri pentru Tineri România” s-au implicat activ în dezvoltarea unei baze materiale pentru recreere dedicată tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie specială.

 

În ideea de a sprijini valorile promovate de către asociaţie, voluntarii acesteia au fost permanent implicaţi în susţinerea unor familii aflate în dificultate, prin oferirea de suport emoţional, consiliere emoţională, sprijin pentru o viaţă independentă sau diverse activităţi de socializare.
Pe lângă acţiunile de mai sus, Asociația „Tineri pentru Tineri România” a fost în permanenţă deschisă colaborării cu alte organizaţii non-profit, implicându-se în acţiuni de mai mare anvergură cum ar fi „Let’s do it, Romania!” sau în activităţi desfăşurate de voluntari ai „Peace Corps”.