Asociația Tineri pentru Tineri România

Misiunea noastră

Asociația „Tineri pentru Tineri România” a fost înfiinţată în anul 2002 cu scopul de a organiza şi desfăşura activităţi de ajutorare a tinerilor, atât din punct de vedere spiritual cât şi material, indiferent de rasă, religie, naţionalitate sau sex atât în ţară cât şi în străinătate prin activităţi sociale, moral-educative, culturale și sportive pentru tineri.

În vederea atingerii misiunii sale, asociația urmărește, printre altele, realizarea următoarelor activități și obiective:

 

Închirierea unor spații necesare pentru desfășurarea activității asociației.

 

Organizarea de tabere pentru tineret, cu un program care să răspundă atât nevoilor recreative cât și celor spirituale;
Organizarea de întâlniri și cluburi de tineret unde se vor dezbate probleme specifice vârstei și unde se vor promova principii morale de viață;
Descurajarea și combaterea abuzurilor precum cele de tutun, alcool și droguri;
Asocierea și colaborarea cu asociații similare din țară și de peste hotare;
Desfășurarea de activități cultural-educative în școli, licee și universități;
Organizarea și desfășurarea de acțiuni (cursuri, conferințe) pentru promovarea principiilor și ideilor asociației sau pentru pregătirea și instruirea personalului;
Încurajarea dezvoltării de relații sociale sănătoase și constructive între tineri, cu scopul de a combate influența negativă a grupului asupra acestora;
Activități sociale și de ajutorare a persoanelor cu nevoi speciale (orfani, persoane în vârstă, familii defavorizate, persoane fără adăpost);

Proiectele noastre

Asociația „Tineri pentru Tineri România” are o vastă experienţă în organizarea şi implicarea în proiecte de tip social. Menţionăm în continuare doar câteva dintre acţiunile desfăşurate de asociaţie de la înfiinţare până în prezent.